Kurkistus riihelle

Vanhojen maatilojen rakennukset sijoitettiin yleensä varsin tiiviisti lähekkäin niin että ne muodostivat yksi tai kaksi enemmän tai vähemmän suljettua pihapiiriä. Varsinaisen pihan ulkopuolelle sijoitettiin yleensä riihi, sauna ja paja niiden aiheuttaman tulipalovaaran vuoksi. Iso-Pappilan rakennuksiin on alusta alkaen kuulunut riihi, sauna ja mallassauna, jossa kuivattiin maltaat ja humalat sekä valmistettiin talon oluet.

Riihessä suoritettiin yksi agraaritalouden tärkeimmistä työvaiheista: viljanpuinti. Nykyisin puiminen tapahtuu yleisesti koneellisesti leikkuupuimureilla jo pelloilla. Aikaisemmin puimisella tarkoitettiin jo korjattujen viljakasvin korsien käsittelyä niin että jyvät saadaan erotettua. Tällöin puiminen tapahtui riihessä, jossa viljalyhteet kuivattiin niskahirsien varassa olevilla parsilla, kun riihtä ensin oli lämmitetty muutamia päiviä. Suuritöinen puinti helpottui vasta puimakoneiden yleistyttyä 1800-luvun lopulla. Varhaisilla käsikäyttöisillä puimakoneilla erotettiin riihessä kuivatuista viljasitomista jyvät, mikä vastasi käytännössä perinteistä varstoilla puimista. Lopuksi puinnos piti vielä puhdistaa oljista ja ruumenista sekä lajitella vilja. Puimakoneen pyörittäminen oli raskasta työtä ja se vaati kaksi miestä.

Nykyinen Iso-Pappilan riihi on rakennettu vuonna 1913. Siihen kuului varsinaisen riihen lisäksi kuomina eli puintihuone. Riihi sai purkutuomion, kun viljan kuivaamista ja puimista kaavailtiin siirrettäväksi navettarakennukseen. Kun suunnitelma ei toteutunutkaan jäi riihi entiselle paikalleen. Riihi maalattiin museotoiminnan aikana ja siihen rakennettiin uusi kuomina vuonna 1978. Työllisyysinvestointeina toteutetun kunnostushankkeen aikana riihen kattoa ja vettyneitä hirsiä kunnostettiin ja vaihdettiin vuosina 2011-2012. Korjaukset näkyvät kuomina puolella vaaleina hirsinä.

img_32821
Iso-Pappilan riihen näyttely on koottu museon esineistöstä museon ensimmäisten vuosikymmenien aikana. Tällaisia vanhoja säilyneitä näyttelyesillepanoja on kutsuttu myös ”museotoimen historian museoiksi”.
img_32921
Entisaikoina leipävilja jauhettiin käsikivillä ja viljaa saatettiin jatkaa mm. pettujauhoilla, oljella, puolukalla ja suovehkalla.
img_32931
Käsikäyttöinen puimakone

Martti Kolehmaisen video riihenpuinnista elokuussa 1984 Koivumäellä on harvinainen ja kaunis kuvaus vanhasta, nyt jo kadonneesta, maatalouden mallista.

Jonna & Anne