Kädenjälkiä ihailemassa

eloloppu2013-156
Iso-Pappilan alue ei vielä neljä vuotta sitten näyttänyt näin idylliseltä.

Iso-Pappilan alue kunnostettiin työllisyysinvestointihankkeen kautta vuosina 2010-2012. Hankkeen työtä johti ja valvoi tuolloin Etelä-Savon ELY-keskuksen Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa -hanke. Kunnostus lähti käytiin sopivasti Mäntyharjun loma-asuntomessujen kynnyksellä ja museoalueesta tuli virallinen perinnekunnostusteemaa käsittelevä messujen oheiskohde.

Iso-Pappilan kunnostushankkeen työnjohtaja Harri Kaipainen ja suunnittelija Hanna Kemppainen vierailivat tänään Iso-Pappilassa muistelemassa ja tutkimassa parin vuoden takaisen hankkeen tuloksia. Tehdystä työstä voi syystä olla ylpeä! Alue on saanut paljon kiitosta niin kuntalaisilta kuin museovierailtakin.

elyharri-ja-hanna
Harri Kaipainen, kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky ja Hanna Kemppainen vilja-aitan edessä.

Työmäärä Iso-Pappilan alueella oli hankkeen alkaessa mittava, sillä alueen kaikki rakennukset vaativat pikaisia toimenpiteitä. Väentuvan notkahtanut katto oikaistiin ja kattotiilet puhdistettiin ja käsiteltiin, rakennus kengitettiin ja kuistit kunnostettiin. Vaunuvaja ja riihi saivat uuden katon. Katto-operaatioon tarvittiin yli 60 000 pärettä, jonka vuoksi pärehöylä ronksutti alueella parisen kuukautta. Suurin työ oli jyhkeän kivinavetan seinien kunnostus. Routa on liikuttanut navettaa ja rakennuksen takaseinä oli aikojen saatossa osaksi romahtanut. Kaksinkertaisen kivimuuri väli tyhjennettiin, jotta seinä saatiin työnnettyä suoraksi. Viimeiseksi navetan jokainen kivi saumattiin uudelleen sekä ulkoa että sisältä. Kaikki rakennukset myös maalattiin.

navetan-rappaus
Kivinavetan saumaukset tarkastelun alla.

Jotain jäi vielä hampaankoloon!

Hankkeen kuluessa alueen lähes kaikkiin rakennuksiin kohdistettiin kunnostustoimenpiteitä: Toimenpiteiden ulkopuolelle jäivät vain kahden pienen aitan katot sekä kellarin muurin ja katon kunnostus. Parissa vuodessa myös näiden rakennusten kunto näyttää edenneen välttämättömien toimenpiteiden piiriin. Ely -keskuksen Harri ja Hanna toivoivat, että kunta ottaisi rakennukset kunnostusohjelmaan pikinmiten ja kunnostuksen myötä saattaisi koko Iso-Pappilan alueen viimeisteltyyn kuntoon. Tällä hetkellä kunnostamattomien aittojen ja kellarin kattoja peittää paksu sammalkerros, lisäksi kellarin muuri on vaarassa romahtaa aitan seinää kohti. Harri toteaa, että jos työhön ryhdyttäisiin nyt työmäärä ei vielä olisi toivottaman iso. Odottaessa tunnetusti ongelmat kasvavat ja myös kustannukset sitä myötä. Harri ja Hanna muistuttavat myös, että perinnekunnostusosaamista ei kunnasta puutu, sillä kaksivuotisen kunnostushankkeen tuloksena tietotaitoa jäi kuntaan roppakaupalla.

Vanha sananlaskun mukaan, minkä taakseen jättää sen edestään löytää. Vanhat rakennukset vaativat jatkuvaa huolenpitoa ja silmälläpitoa ja myös toimeen tarttumista, kun tilanne niin vaatii. Iso-Pappilan alueen peruskunnostus on herättänyt laajalti kiinnostusta sekä kyselyjä ja toivottavasti alue voi jatkossakin toimia kannustavana esimerkkinä muille vastaavien kysymysten äärellä painiskeleville.