Mäntyharjun teollisuuden kulmakiviä: Vesivoima

Runsaista vesistöistä huolimatta Etelä-Savossa on verrattaen vähän suuria koskia. Mäntyharju kuitenkin poikkeaa tässä suhteessa muusta maakunnasta ja lähitienoosta. Koskien tuoma käyttövoima on houkutellut paikkakunnalle merkittävää teollisuutta. Niinpä onkin perusteltua sanoa, että vesivoima on yksi Mäntyharjun teollisuuden kulmakivistä.

Koskien ansiosta Mäntyharjussa on paikkakunnan historian aikana toiminut useita sahalaitoksia. Esimerkiksi 1800-luvulla paikkakunnan merkittävimmät sahalaitokset toimivat koskien varressa. Vuosisadan tärkeimpiin sahoihin kuuluivat Tainakoski ja Kuorekoski. Lisäksi kolmas ehkä aikansa suurin Mäntyharjussa toiminut sahalaitos, Tervarummun saha, sijaitsi Rumppulammen ja Ylätervajärven välisellä koskella.

740_pienempi
Woikosken tehdas 1920-luvulla. Mäntyharjun museon kokoelmat.

Myös Mäntyharjun Voikoskella on ollut teollisuutta jo pitkään. Mäntyharju ja samalla Voikoski sijaitsi 1700-luvulla kahden valtakunnan rajalla. Ensimmäisten joukossa Voikosken Venäjän puoleiselle rannalle perustettiin sahalaitos vuonna 1775. Vuotta myöhemmin joen länsirannalle, Ruotsin puolelle, perustettiin toinen pienempi saha. Kosken ympärille syntyi toiminnan seurauksena kohtalaisen suuri sahatyöntekijöiden yhteisö. Sahaus jatkui Voikosken alueella pitkään, joskin erityisesti 1800-luvun lopulla tehdasalue vaihtoi omistajaa taajaan.

Vuonna 1919 Voikosken tehdasalueen toimiala muuttui, kun Woikoski Oy siirsi tehtaansa Tirvalta Mäntyharjuun Tirvan koskien vesimäärän jäätyä riittämättömäksi kasvavan tuotannon tarpeisiin. Voikoskelta vesivoimaa löytyi. Kimröökitehtaana alkanut yhtiö oli siirtynyt kaasun tuotantoon jo ennen muuttoa Mäntyharjuun. Vasta Voiskoskella kaasuteollisuus sai kuitenkin toden teolla tuulta alleen. Tätä nykyä Woikoski Oy palvelee kaasuja tuottamalla yksityisasiakkaiden lisäksi eri teollisuuden aloja, lääketiedettä ja terveydenhuoltoa. Se on alansa ainoa suomalainen yritys.

Susanna Helminen