Mäntyharjua puolin ja toisin – museon aineistoja verkkoon

Museolla ei ole vietetty hiljaiseloa kesän teollisuusnäyttelyn sulkeuduttuakaan. Kulissien takana on kaikessa hiljaisuudessa jo loppukeväästä saakka työstetty museon ja paikallisten peruskoulujen yhteistyön lisäämiseen tähtäävää hanketta. Työn tuloksena on nyt julkaistu opetuskäyttöön tarkoitetut verkkosivut. Sivustolle on koottu aiemmin julkaisemattomia ja vanhoja tuttuja aineistoja uudella tavalla.

Kyseessä on julkinen sivusto. Niinpä, vaikka verkkosivut onkin tehty pääasiassa opetuskäyttöön, niistä pääsevät nauttimaan myös kaikki muut paikallishistoriasta kiinnostuneet. Materiaalipankkina toimivalla sivustolla on mukana on muun muassa museon kokoelmista löytyviä valokuvia ja filmiaineistoja sekä museon menneitä kesänäyttelyitä verkkonäyttelyiksi muunnettuina. Sisältö on jaoteltu sivustolle teemoittain – erilaisten kattoteemojen alta löytyy runsaasti pienempiin asiakokonaisuuksiin jaettua tietoa.

Mäntyharjun menneisyyttä tarkastellaan sivustolla puolin ja toisin, useista eri näkökulmista. Mäntyharju sijaitsi aikanaan molemmin puolin kahden valtakunnan rajaa. Lisäksi pitäjä on jakautunut kolmen eri maakunnan alueelle. Puolin ja toisin on liikkunut myös Mäntyharjun keskusta, joka on viimeisen parin sadan vuoden aikana sijainnut kolmessa paikassa eri puolilla junarataa. Myös esimerkiksi sodissa on aina useampi osapuoli, samoin arki näyttäytyy erilaisena eri ihmisten näkökulmasta katsottuna.

kuvakaappaus
Sivusto on jaettu teemoihin. Tässä kuvakaappauksessa auki Arki-osio, jonka alta löytyy lisää osakokonaisuuksia.

Uutta opetussuunnitelmaa tukemassa

Verkkosivuilla esiteltävät museon aineistot tuovat koulujen opetukseen paikallista näkökulmaa ja auttavat syventämään esimerkiksi historian tunneilla opittuja sisältöjä. Verkkosivut myös tukevat elokuussa voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Yksi uuden opetussuunnitelman tavoitteista on oppilaiden ohjaaminen elinympäristönsä kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen. Museon aineistojen avulla Mäntyharjun menneisyys ja maiseman muutos tulevat tutuiksi. Oppilaille jo entuudestaan tuttujen paikkojen merkitys aukeaa museon aineistojen avulla entistä monipuolisempana.

Verkkosivulta löytyy myös opetusta helpottavia tehtäviä, joiden avulla oppilaita kannustetaan muun muassa pohtimaan oman taustansa ja sukuhistoriansa merkitystä. Tehtävät auttavat erilaisten tekstien monimerkityksisyyden ymmärtämisessä ja tukevat kriittistä ajattelua. Sivustolle koottu monipuolinen aineisto soveltuu hyvin eri luokka-asteiden opintosisältöihin.

Opetuksen tukena museo on myös lupautunut jalkautumaan koululle. Lisäksi vierailu Iso-Pappilan museoon ja siellä toteutettavat työpajat tulevat jatkossakin kuulumaan kaikkien alakoulun oppilaiden ohjelmaan.

Tervetuloa tutustumaan museon sivustoon osoitteessa: https://mantyharjunverkkomuseo.com

Museon verkkosivut ovat osa Mäntyharjun kulttuurikasvatussuunnitelmaa

Mäntyharjun kunnan sivistyspalvelut ovat käynnistäneet yhteisen kulttuurikasvatussuunnitelmatyön, jonka tarkoituksena on olla koulujen tukena uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa. Valmistuessaan suunnitelma tukee lasten ja nuorten kulttuurista yleissivistystä sekä kulttuuri- ja kotiseutuidentiteetin muodostumista. Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen on alkuvaiheessa ja valmistunee käyttöön syksyllä 2017.

Susanna Helminen, museotutkija sivuston taustalla