Omavaraistalous

leimattuna773_tervan-polttoa-001
Tervanpolttoa 1910-luvulla, Mäntyharjun museo.

Suuri osa ihmisistä eli omavaraistaloudessa 1800-luvun lopulle asti ja ilmiö oli maaseudulla yleinen vielä 1900-luvun alussa. Valtaosa arjessa tarvittavista tuotteista valmistettiin itse. Käytännössä omavaraistalouteen kuului muun muassa maanviljelyä, karjanhoitoa, metsästystä ja kalastusta.

Lisää Mäntyharjussa harjoitetusta omavaraistaloudesta:

Metsästä on moneksi

Kalastus

Maanviljely ja karjanhoito

Teksti: Susanna Helminen