Teollisuus

 

lataus

Mäntyharjun teollisuus -näyttely oli esillä Mäntyharjun Iso-Pappilan museossa kesinä 2016 ja 2017.   Teollisuusperintökeräys oli osa Suomi100 juhlavuoden virallista ohjelmaa Mäntyharjussa.

Teollisuus on elimellinen osa paitsi Mäntyharjun historiaa, myös nykyisyyttä. Vuonna 2012 peräti yli kolmasosa Mäntyharjun työpaikoista oli teollisuuden parissa. Mäntyharju olikin henkilöstömäärässä mitattuna Etelä-Savon teollistunein paikkakunta kaupunkien jälkeen.  Prosentuaalisesti teollisia työpaikkoja oli paikkakunnalla tuolloin jopa enemmän kuin maakunnan kolmessa kaupungissa.

Mäntyharju alkoi teollistua merkittävästi vasta 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä, noin sata vuotta sitten. Vielä vuonna 1911 Mikkelin Sanomien Mäntyharjun pitäjää käsittelevässä erikoisnumerossa teollisuuteen viitaten todettiin, että ”mitään ilahduttavaa leimaa eivät ne nykyisellään pitäjän aineellisesta tilasta anna.” Teollisuuden osuus Mäntyharjun työpaikoista kasvoi huomattavasti 1950-luvulta eteenpäin mentäessä. Mäntyharjussa onkin vuosien saatossa ollut monipuolista teollisuustuotantoa. Osa teollisuusyrityksistä on toiminut Mäntyharjussa vuosikymmeniä, osa vain joitain vuosia.

Mäntyharjun teollisuusperintöä on näyttelyitä varten kerätty talteen sekä teollisuusyritysten että yksittäisten ihmisten avustuksella. Teollisuusyritykset ovat toimittaneet museolle historiatietojaan ja arkistokuviaan sekä etsineet haastateltavia yritysten työntekijöistä. Myös nykyiset ja entiset paikkakuntalaiset ovat saaneet tilaisuuden kertoa muistojaan museolle.

Verkkonäyttelystä löytyvät seuraavat osiot:

Kulmakivet

Toimijoita

Töissä teollisuuslaitoksessa

Tuotteet ja niiden valmistus

Teollisuutemme maailmalla

Markkinointi

Teollisuus kyläkuvassa

Yrittäjän Mäntyharju

Myyryläisen nahkatehdas

Tapaus Coldtherm

Kiitokset:

Näyttelyn toteutus ei olisi ollut mahdollista ilman muistoja ja valokuvia teollisuudesta. Kiitos kaikille teollisuusperintökeräykseen osallistuneille muistelijoille ja yrityksille!

Näyttelyn suunnittelu: Susanna Helminen ja Anu Yli-Pyky

Näyttelyn käsikirjoitus: Susanna Helminen

Verkkonäyttelyn toteutus: Susanna Helminen

Lähteet:

Favorin, Martti (1975 ja 1983): Mäntyharjun historia I ja Mäntyharjun historia II. Mäntyharjun kunta: Mäntyharju.

Manninen, Pekka (1994): Leipämäen sahalta Vanosen kautta kansainvälisyyteen: Koneveisto 30 vuotta. Koneveisto Oy: Mäntyharju.

Miettinen, Lasse (1996): Puusta puoli vuosisataa: Olavi Räsänen Oy 1946–96. Olavi Räsänen Oy: Mikkeli.

Palo-oja, Ritva (toim.) (2005): Suomalainen kenkä: pinkojia ja piikkareita. Tampereen museot: Tampere.

Tilastokeskus (2012): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2012. Tilastokeskus: Helsinki.

Yhteistyössä: Vakiometalli Oy