Kalastus

4807
Verkoilla vuonna 1931. Kuva: Mäntyharjun museo.

Mäntyharju on aina ollut oivaa kalastusseutua sitä ympäröivien runsaiden vesistöjen takia. Kalastus on ollut metsästystäkin merkittävämpi elinkeino, sillä järvestä on saatu ruokaa pöytään koko vuodeksi. Talvisin kalastus väheni mutta tuolloinkin nautittiin kuivattuja ja suolattuja kaloja oman pottumaan antimien kera. Myytäväksi kalaa ei niinkään viety, joten kalastuksella ei Mäntyharjulla ole ollut samanlaista rahallista merkitystä kuin esimerkiksi metsästyksellä.

Kalanpyydykset tehtiin yleensä itse vaikka niiden näpertämiseen ja korjaamiseen kului todella paljon aikaa. Tunnettuja pyydyksiä Mäntyharjulla olivat esimerkiksi nuotta, merta, liistekatiska sekä hauenpyyntiin tarkoitettu lana. Liistekatiska oli järvenpohjaan kiinteäksi rakennettu nykyisen katiskan muotoinen pyydys, joka tehtiin puusta kiskotuista liisteistä, jotka sidottiin toisiinsa vitsaksilla tiiviiksi aidaksi. Mäntyharjulla käytettiin lisäksi nykypäivänä jo lähes tuntematonta pyydystä lanaa, jolla pyydettiin keväisin kutuhaukia. Lana oli terävistä puukepeistä valmistettu suppilo ilman erillistä nielua, joka olisi estänyt kalan poispääsyn. Pyydys asetettiin voimakkaaseen virtaukseen ja kala ei siinä enää päässyt kääntymään poispäin.