Tehtäviä

vaentupa
Mirja Ratilaisen maalaus Iso-Pappilan  museoalueella sijaitsevasta väentuvasta. Mäntyharjun museo.

Esimerkkitehtäviä kouluille tehtäväksi verkossa

Esinetehtävät:

Tehtävänä on etsiä Mäntyharjun museon väentuvasta, riihestä ja navetan ylisiltä otetuista kuvista entisaikaisen arjen esineitä. Esineiden takaa löytyy linkki, jossa on selitetty esineen käyttötarkoitusta. Etsittävät esineet on lueteltu kuvan alla. 

Etsi museon väentuvasta arjen esineitä
Etsi museon riihestä riihen esineet
Etsi museon navetan ylisiltä maatalousesineitä

Tehtävien valokuvat: Jari Pollari

Esihistoria:

 • Pohdi: Mikä tässä ajassa olisi kalliomaalauksen arvoista? Millainen olisi tämän päivän kalliomaalaus? Toteuta!

Rajaseutu:

 • Pohdi: Miten se, että Mäntyharju oli Ruotsin ja Venäjän rajalla 1700-1800-luvuilla näkyy nykypäivänä/näkyykö?
 • Pohdi: Miten ja missä se, että Mäntyharju jakautui aiemmin kolmen eri maakunnan alueelle, näkyy Mäntyharjussa nykyään/näkyykö (esim. murre)? Pohdi omaa maakuntaidentiteettiäsi: tunnetko olevasi savolainen?

Arki:

 • Tutustukaa yhdessä nettisivun Arki-osioon, erityisesti valokuviin. Miten arki on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana (esimerkiksi asuminen, koti, ruuanhankinta, vaatteet, matkustaminen,  vapaa-aika, työnteko)?
 • Lue kirkkoherra Molanderin ja torppari Antti Wesalaisen välinen torpparinkontrahti vuodelta 1878. Mitä siinä sovitaan torpparin työehdoista? Mitä torppari sitoutuu tekemään vuosittain?

Sodat:

Kyläkuva:

Tiedonhaku ja medialukutaito:

 • Suuri adressi kerättiin vastineeksi ensimmäisen sortokauden aloittaneelle Nikolai II:n vuonna 1899 allekirjoittamalle helmikuun manifestille, jonka tavoitteena oli syrjäyttää Suomen perustuslaki. Keisari-Suuriruhtinaalle osoitetun adressin allekirjoitti yhdessätoista päivässä yli puoli miljoonaa suomalaista. Tarkastele 5.3.1899 päivättyä mäntyharjulaisten allekirjoittamaa osaa suuresta adressista. Löytyykö joukosta tuttuja nimiä?
 • Etsi sanomalehtiarkistosta 22.3.1902 julkaisu lehtijuttu Mäntyharjussa tapahtuneesta Suomen ensimmäisestä rautatieonnettomuudesta. Minkä niminen henkilö kuljetti lumiauraa?
 • Mäntyharjun ja Pertunmaan paikallislehti Pitäjänuutiset täytti 60 vuotta vuonna 2016. Lue Pitäjänuutisissa 21.4.1960 julkaistu uutinen Kivisota kylätiellä – reikä naapurin päähän. Miten uutinen eroaa nykypäivän uutisoinnista? Miten aiheesta kirjoitettaisiin tänä päivänä? Kirjoita uutinen tapahtumasta nykypäivän näkökulmasta.
 • Tarkastele Pitäjänuutisissa 21.4.1960 julkaistuja mainoksia. Pohdi: Miten sukupuoliroolit ja tasa-arvo näkyvät mainoksissa? Etsi jonkin vastaavan tuotteen mainos tämän päivän lehdestä. Onko mainosten graafinen ilme ja kieli on muuttunut vuodesta 1960? Miten?

Työpajoja museovierailulle

Entisajan arki ja eriarvoisuus: Elävät sarjakuvat -työpaja, näytelmällinen sarjakuva Mäntyharjun museoalueella toimineen Iso-Pappilan arjesta.

 • Tutustukaa koululla etukäteen Iso-Pappilan entisajan elämään ja arkeen.
 • Hahmoina esimerkiksi kirkkoherran perhe, lampuodin perhe, torpparin perhe jne.
 • Museolta löytyy rekvisiittaa sarjakuvaan: puhekuplia, roolituksessa helpottavia asusteita ym.

Entisajan koulunkäynti: Mustekynällä kirjoittamista vanhan tyyppikirjaimiston mukaan.

Entisajan leikit: Nappihyrrätyöpaja.

Museotontun kierros: tutustutaan museoon omatoimisesti ryhmissä tehtävärastien avulla. Tehtävän tavoitteena on selvittää museotonttumme nimi.

Kuvasuunnistus museonäyttelyissä omatoimisesti tai pareittain.