Kyläkuva

0102_2
Urpo Huhtasen piirros Mäntyharjun kirkonkylästä. Mäntyharjun taidekokoelma.

Museon kyläkuvaa ovat aikojen saatossa muovanneet muun muassa keskustan siirtyminen sekä teollisuuslaitokset. Rautatieyhteydellä on puolestaan ollut vaikutusta molempiin.

Keskustan siirtyminen monen mutkan kautta Toivolasta kirkonkylään, sieltä Asemankylään ja lopulta nykyiseen keskustaajamaan on muokannut ympäristöä ja rakennuskantaa. Keskustan siirtyminen on myös mahdollistanut sellaisten rakennusten säilymisen, jotka ehkä muuten olisivat tulleet puretuiksi uuden rakennuskannan tieltä. Esimerkiksi Mäntyharjun vanha keskusta, kirkonkylä, on säilynyt näihin päiviin harvinaisen ehyenä kokonaisuutena.

Tästä osiosta löydät tietoa seuraavista:

Keskustan siirtyminen

Rakennusperintö

Teksti: Susanna Helminen