Yrittäjän Mäntyharju

Mäntyharjun Lasi, harjakaiset
Mäntyharjun Lasin tuotteiden esittelyä kunnan edustajalle ennen tehtaan harjakaisia. Kuva yksityiskokoelmista, Mäntyharjun museon teollisuusperintökeruun satoa.

Mäntyharjun kunnan roolia teollisuuden kehittymisessä paikkakunnalle ei voi vähätellä. Kunta on tehnyt yhteistyötä yrittäjien kanssa jo vuosikymmeniä. Nykyisellään Mäntyharjun tulevaisuus teollisuuspaikkakuntana näyttää vakaalta. Haasteita kuitenkin riittää.

Täällä on merkittäviä perheyrityksiä, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet täällä. Useimmat pyrkivät innolla, mutta järjellä eteenpäin. Karikkona tiellä on työvoimapula, joka on jo joillakin yrityksillä ihan tätä päivää. Onnistuuko kunta säilyttämään tai jopa lisäämään vetovoimaansa asuinpaikkana? (Mäntyharjun yritysasiamies)

Välillä teollisuuden tukemiseksi ja työpaikkojen synnyttämiseksi on otettu aktiivisempikin rooli. Kunnan aktiivisuus toi paikkakunnalle esimerkiksi Mäntyharjun Lasin tehtaan. Myös jo olemassa olevia yrityksiä on tarpeen vaatiessa autettu tonttien saamisessa ja rakennusprojekteissa. Kunta onkin saanut yrityksiltä pääasiassa positiivista palautetta, toki kritiikiltäkään ei ole säästytty.

Kuntahan otti erittäin positiivisesti vastaan ja avitti kyllä monessa asiassa, että kunnan panoksesta Mäntyharjun Lasin menestys ei jäänyt kiinni. (Mäntyharjun Lasi)

Mäntyharjun kunta on todella yrittäjäystävällinen, siitä kiitos heille. Kun meillä ei ollu kun kaks kaasua ja olis pitäny olla toistakymmentä, niin me rakennettiin joka puolella ja mikään raha ei meinannu riittää. Silloin kunta tuli hätiin. Se rakens meille asetyliinitehtaan rakennuksen, joka me sit myöhemmin lunastettiin. Se autto meitä – se oli rahallinen juttu ja tuli päteviä henkilöitä, jotka katso, et se rakennettiin oikeella tavalla. Me pystyttiin suuntaamaan voimamme johonkin muuhun. (Woikoski)

Aina ei ole nähty, et jossakin yrityksessä on lähtöpotkua, et se yritys voi kasvaa mihkä mittasuhteisiin tahansa.

Kunta on avittanut yrityksiä myös työvoiman löytämisessä läheltä ja kaukaa. Työntekijöitä on houkuteltu esimerkiksi pääkaupunkiseudulta. Kunnalla onkin tärkeä rooli Mäntyharjun vetovoimaisuuden parantamisessa. Paikallisia taas on kunnan avustuksella koulutettu yritysten tarvitsemille aloille. Mäntyharjussa järjestettiin erityisesti 1970-luvulla työllisyyskursseja, joista valmistui esimerkiksi tikkaajia ja teollisuusompelijoita.

Kunnan näyttävin työvoimaan liittyvä hanke oli v. 1990 toteutettu työvoimanhankintaprojekti, jonka avulla Mäntyharjuun muutti yli 100 henkeä. (Mäntyharjun silloinen kunnanjohtaja)

Kävin kenkätehtaan tikkaajakurssin. Se oli semmonen työllisyyskurssi. Siihen aikaan työllisti kenkätehdas ja sinne tarvittiin tikkaajia. Kurssin jälkeen olin töissä siellä muutaman kuukauden. (Askel)

Aikanaanhan Mäntyharjuun suunniteltiin kenkäpuolen ammattikoulua. Kävin paikallisessa koulussa luennoimassa oppilaille kengän tekemisestä ja yritettiin saada luokkaa aikaseks. Ei siihen niin paljon ollu kiinnostuneita, että olis sitten sitä luokkaa perustettu, eikä sitä loppuenlopuks täällä ollu koskaan. (Askel)