Konttorin puolella

mäntyharjun lasin toimistosta, kuvaaja erkki vaalle
Mäntyharjun Lasin toimistosta. Kuva: Mäntyharjun museo, kuvaaja: Erkki Vaalle.

Teollisuusyrityksissä työskentelemiseen liittyy tehdastyön lisäksi myös paljon muuta. Iso osa toiminnasta tapahtuu konttorin puolella. On laskutusta, palkanmaksua ja markkinointia.

Toimistopuolella päivitettiin kirjanpitoa ajan tasalle, kirjanpitoa pidettiin itse. Tilitoimistoja ei vielä siihen aikaan juuri ollut. (Miekan valimo)

Tietotekniikan ja viestintäteknologian kehitys on vaikuttanut näihin työtehtäviin vuosien varrella merkittävästi. Ensimmäiset tietokoneet tulivat yritysten käyttöön 1970-1980-luvun taitteessa. Faksin käyttö puolestaan yleistyi 1980-luvulla. Siitäkin oli vielä pitkä matka sähköpostin yleistymiseen ja sosiaalisen median käyttöön tiedotuksessa.

Meil oli sähkökirjotuskone ja siin oli sit sellanen rulla, mihin pantiin laskutuspapereita, ja se kiers sitten siinä, ettei tarvii joka paperia erikseen. Se oli alkeellista.

Sitten jossakin vaiheessa me saatiin tietokone, tuli Nixdorfin tietokone. Se oli sellanen systeemi, että siin oli magneettikortti, joka työnnettiin sinne ja jokaiselle asiakkaalle avattiin oma numero. Sit, kun se oli tilannu jotakin, pantiin numero ja se tökättiin sinne se kortti ja siihen tehtiin lasku. Ja sen jälkeen, kun kaikki oli laskutettu sillä tavalla, laskutuspaperi tuli automaattisesti. Se sylki sitä laskua sieltä ja tarkastettiin lasku ja tehtiin tällasta. Mut se tietokone oli onneks omassa huoneessa, et se kyllä piti melkosta ääntä. (Askel)

Tänä aikana kommunikaatio kaikkine sähköposteineen ja tietokoneineen on muuttunu niin paljon, että kun mennään vuoteen kahdeksankytviis, kun mä tulin, niin sillon se ei ollut niin.

Kun mä olin ollu muutamia kuukausia yhtiössä, niin konttorin puolelta kysyttiin, että mitä mieltä mää olen, että pitäskö meillä olla faksi käytössä. Sitä oli aikasemmin käytetty sitä faksia niin, että mentiin paikalliseen postitoimistoon, mistä lähetettiin faksi. Se hankittiin välittömästi ja todettiin, että kuinka me ollaan voitu elää ilman faksia. (Veisto)