Työterveys

Työtapaturma
Sahatavaran kuljetusta Kiepin sahalla 1900-luvun puolivälin paikkeilla. Kuva yksityiskokoelmista, Mäntyharjun museon teollisuusperintökeruun satoa.

Teollisuustyössä on aina riskinsä. Tapaturmia sattuu, melu käy korviin ja tuotannossa käytettävät kemikaalit voivat aiheuttaa vahinkoa. Mäntyharjun Lasin tehtaalla 1970-luvun alussa ongelmaksi muodostui lyijy, jota käytettiin kristallilasin kirkastamiseen. Exelillä työntekijät oireilivat 1980-luvun taitteessa epoksihartsista. Sahateollisuudessa isona riskinä ovat olleet tulipalot.

Jotain sellassii aina tapahtu, et sormi oli jossain tai puukolla vetivät johonkin, mutta ei mitään hirveen pahoja sattunu. Kerran sytty uuni palamaan ja kaikki ajettiin ulos, kun on myrkkykaasua ilmassa. Se ol yhdeksänkolme huhtikuussa. Se ol kitkerä haju. (Exel)

Suutarin veihti on se vaarallisin. Siitä tuli haavoja sormiin ja kerran yksi huitas veittellä kärpästä ja huitas reiän korvaansa. (Askel)

Muistan, kun mies, joka tuli ensimmäisenä Kiepin sahalle aamulla töihin, juoksi meidän makuuhuoneeseen ja huusi, että tuli on irti. Me herättiin siihen. Oli aika liekit. (Kiepin sahan vieressä asunut 1950-luvun tulipalosta)

Minä olin tanssauskoneella ja mulle sanottiin, et pois jalka sillon, kun kädet sinne laitetaan. Ei siellä yleensä sattuna, mut ainakin yks sellanen sattu, että meni sormi ihan littanaks, kun se jäi raudan ja koneen väliin, kun se polkas. Mä en muista, et pyörtykö se siinä, joka siellä oli. (Askel)

Minä olin puristuskoneella, missä pohjia puristettiin. Siel oli rautakahva, jolla painettiin ilmaa. Mullahan tul rakkula käteen, kun ei ollu käsinettä. Tulehtu melkein koko kämmen. Sitten lääkäri aukas tän kaikki ja tul iso monttu siihen ja täyty tehdä ihonsiirto. Kyl se siitä parantui sitten. (Askel)

Alettiin käyttää epoksia tuotteissa, ensin ne tehtiin polyesterista. Se oli vieras, allergisoiva aine. Kaikki, jotka käsittelee epoksia, ovat allergisia. Ongelmaa ei havaittu heti, joten oli vaikeuksia hoitaa nämä päästöt tuotantolinjoilla, että ne on ilmastoituja ja automatisoituja. (Exel)

Mänkimiehellä rupes yks kaks olemaan jotain ihottumaan käsis tästä mänkiseoksesta. Se ei tietenkään käyttäny hanskoi niinkun olis pitäny ja sen piti mennä tutkittavaks allergisuuksistaan. (Mäntyharjun Lasi)

Kiepin tulipalo
Kiepin sahalla sattui tuhoisa tulipalo vuonna 1977. Sahapalot olivat ennen yleisiä. Kuva: OR Group, Mäntyharjun museon teollisuusperintökeruun satoa.

Työsuojelu ja työterveyshuolto paranivat 1970-luvulta lähtien merkittävästi. Vuodesta 1979 saakka laki velvoitti työnantajat järjestämään työterveyshuollon palvelut. Painopiste siirtyi lain myötä tapaturmien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn. Käyttöön otettiin turvakengät sekä kuulo- ja hengityssuojaimet. Työpaikoille alkoi tulla työsuojeluvaltuutettuja.

Ei ollu sitä työsuojelua mitään alkuun, ei kuulosuojaimia. Vaikka me tehtiin kuulosuojaimia, niin ei ollu ja ne koneetkin piti omaa ääntään. Työterveyshuolto rupesi pelaamaan jossain vaiheessa, se oli hyvä. (Exel)

Omat jalkineet oli sillon, kun menin 1980-luvun puolivälissä ja omissa vaatteissa oltiin. Nythän ne on myöhemmässä vaiheessa tullu kaikki työvarustukset talon puolesta, turvajalkineet ja kuulosuojaimet ja kaikki. (Vakiometalli)

Loppuaikana siellä oli työterveyshoitaja, mutta eihän siellä ensalkuun mitään ollu. Hän oli hyvin asiallinen, kävi hyvin usein aina siinä ja juteltiin. (Askel)

Mä olin työsuojeluvaltuutettuna Veistolla aika kauan. Pari-kolme kertaa vuodessa oli työsuojelupalavereita. Työsuojelun merkitys on kasvanu, alkuvaiheessahan se tehtiin oman työn ohella. Joku kaveri tuli sanomaan, että tos on epäkohta, siitä käytiin mainitsemassa työnjohdolle ja se pikkuhiljaa korjaantu. (Veisto)